Archiwum

Archiwum

Ochrzczeni mieszkańcy wsi Biertowice zapisani w najstarszej zachowanej księdze w sułkowickiej parafii

Agnieszka Biernatkówna ur. 17.01.1786 r 
rodzice:   Franciszek Biernatek i ………………….                     
chrzestni: Andrzej Biernatek i Regina Marszałkowa

Paweł Kozieł ur. 22.01.1786 r. 
rodzice : Urban i Agnieszka Kozieł 
chrzestni:  Sebastian Świerkoski i Zofia Marszałkowa

Mateusz i Kazimierz Jucha  ur. 22.02.1786
rodzice: Jan  Jucha i Urszula                                         
chrzestni: Andrzej Biernatek i Zofia Kozłowa                            
Franciszek Marek  i Regina Norkowa

Kazimierz Kozieł ur 20.02.1786 r.
rodzice: Michał Kozieł i Marianna Cieszkowska 
chrzestni: Tomasz Kozieł i Regina Norkowa

Zofia Cieszkowska ur. 16.04.1786 r.
rodzice: Sebastiana Cieszkowski i Małgorzata Kuzmak 
chrzestni: ………………….     Regina Molka

Zofia Norkówna ur 20.04.1786 r.
rodzice:  Kazimierz Norek i Łucja

Jan Włosok ur.               
rodzice:  KazimierzaWłosok i Agnieszki                  
chrzestni:  Jan Madey i Regina Biernatkowa

Jan Koczur ur 26.06. 1786 r.
rodzice:  Wojciecha Koczur i Zofii
chrzestni : Wojciech Świerk i Justyna Kozłowa  

Zapisani w biertowickiej księdze przy Sułkowickiej parafii    

Jakub Norek ur 11.07.1786 r 
Rodzice: Stanisław Norek i Magdalena
Chrzestni: Jan Lucha i Agnieszka Świerkowa

Regina Molówna ur  11.09. 1786 r. 
rodzice: Franciszek Mól i Małgorzata
chrzestni : Stanisław Pietrzyk i Zofia Pietrzykowa z Izdebnika

Jadwiga  Godzikówna ur 18.IX. 1786 r.
rodzice: Jan Godzik i Barbara
chrzestni: Szymon Rulek z Sułkowic i Justyna Kozłowa

Jan Florek   26.IX. 1786 r.
rodzice: Piotr Florek i Małgorzata
chrzestni; Tomasz Kozieł i Katarzyna Madeyczyk

Szymon Fus   4.11.1786 r.
rodzice: Andrzej Fus i Barbara
chrzestni: Jan Madey i Jadwiga Burzyna

Sakrament małżeństwa zawarty mieszkańców wsi Biertowice potwierdzone w najstarszej sułkowickiej księdze parafialnej

24.01.1786 r.
Walenty Szczurek  – Katarzyna Kulakucianka 
(Biertowice)                                          (Biertowice)

12.06.1786 r
Szymon Szczepaniak – Agata Gunionka 
(Rudnik)                                (Biertowice)

Zapisani w biertowickiej księdze przy parafii Sułkowice 

23.01.1787 r.
Michał Norek lat 30 – Ewa Kozłówna   lat 21
(Biertowice)                    (Biertowice) 
Świadkowie: Michał Kozieł i Tomasz Kozieł z Biertowic

29.01.1787 r                                         
Andrzej Pochłopin lat 31 – Jadwiga Kocurzanka lat 28                                         (            )                               (Biertowice)
Świadkowie Andrzej Kozieł i Michał Biernatek z Biertowic

31.01.1787 r.
Wojciech Bochenek lat 24  – Agata Blakówna lat 30 
(Biertowice)                                    (Biertowice)                                                   Świadkowie: Wojciech Szarczyk i  Tomasz Kozieł  z Biertowic

11.09.1787 r.
Jan Matulski lat 60 – Jadwiga Telcina lat 50
(Biertowice)    
Świadkowie : Wojciech Wożniak i Jan Bochenek   z Biertowic          

ZMARLI mieszkańcy  wsi Biertowicezapisani w najstarszej istniejącejsułkowickiej księdze parafialnej 

DATA ŚMIERCI            IMIĘ  I  NAZWISKO        WIEK 

17.01. 1786 r  ś+p  Małgorzata Biernatek       lat      2

24.01.1786 r  ś+p   Jadwiga Stachurzyna        lat    50

09.02. 1786 r  ś+p Antoni Rojczyk                 lat    70

12.02.1786 r   ś+p Jan Koczur                        lat     50

20.02.1786 r   ś+p Agnieszka Biernatkowa    lat      5

03.03. 1786 r  ś+p Mateusz Lucha                  lat      8

04.03.1786 r   ś+p Kazimierz Lucha               lat    10

13.03.1786 r   ś+p Jan Jędrzeiowski               lat     61

28.03.1786 r   ś+p Jan Matusak                      lat     22

27.04.1786 r   ś+p Agnieszka Małocina         lat   104

05.05.1786 r   ś+p Michał  Bochenek             lat      6

02.05.1786 r   ś+p Błażej Włosok                   lat      3  

Zapisani w biertowickiej księdze  przy parafii Sułkowice 

14.09.1786 r   ś+p Katarzyna kalecionka          lat   7

30.09.1786. r   ś+p Wawrzyniec Marsałek       lat  92

18.11.1786 r    ś+p Zofia Ciężkowska              lat    7

02.12.1786 r    ś+p Wojciech Biernatek            lat   8