Ksiądz Proboszcz

Ksiądz Proboszcz

Ks. proboszcz Ryszard Matuszyk

1.07.2021 r. został mianowany proboszczem parafii p.w. Matki Bożej w Biertowicach.