Podział rejonów

Podział rejonów

Rejon I – KOSZARY I ZA GÓRĄ (wg starej numeracji rejon I, część I)

Rejon II – ZA RZEKĄ (wg starej numeracji rejon I, część II)

Rejon III – ZA RZEKĄ (wg starej numeracji rejon II, część I)

Rejon IV – ZA RZEKĄ (wg starej numeracji rejon II, część II)

Rejon V – OD STACHÓWKI DO CENTRUM (wg starej numeracji rejon III, część I)

Rejon VI – CENTRUM PO STRONIE RZEKI (wg starej numeracji rejon III, część II)

Rejon VII – CENTRUM OD DROGI BIELSKIEJ (wg starej numeracji rejon IV, część I)

Rejon VIII – OKOLICE KOŚCIOŁA (wg starej numeracji rejon IV, część II)

Rejon IX – SKOTNICA (wg starej numeracji rejon V, część I)

Rejon X – SOŁTYSÓWKA (wg starej numeracji rejon V, część II)

Rejon XI – POTOK (wg starej numeracji rejon VI, część I)

Rejon XII – DZIAŁ (wg starej numeracji rejon VI, część II)

Rejon XIII – IZDEBNICKA CZĘŚĆ PARAFII