Schola

Schola

Alicja Ciężkowska – gitara

Elżbieta Ciężkowska – gitara

Klaudia Turek – gitara

Kamila Turek

Alicja Babiak – gitara

Aleksandra Babiak

Emilia Michalska

Oliwia Klempka

Joanna Turek – gitara

Oliwia Maciejczyk

Barbara Śliwa

Katarzyna Śliwa

Zuzanna Starzec

Magdalena Targosz

Julia Sławińska

Natalia Sowa

Wiktoria Stokłosa 

 

Opiekunka p. Małgorzata Ciężkowska